AHL CB

  • 21. červen. 2024

Kontakty

AHL České Budějovice

Amatérská hokejová liga

Spolek
AHL CB
IČO: 094 26 132, sídlo: Dlouhá 1574/5A, 370 05 České Budějovice
Bankovní účet: 1033021291/5500, vedený u Equa Bank, a.s.
info@ahlcb.cz, https://ahlcb.cz

Řídící výbor
Běhounek Jaroslav - předseda - autobehounek@seznam.cz - +420 603 522 885
Syrový Jan - místopředseda - jansyrovy.auto@seznam.cz - +420 602 936 658
Ďurica Milan - člen výboru - milan.durica@email.cz - +420 702 268 212
Musil Pavel - člen výboru - pajos18@gmail.com - +420 776 637 705
Rejman Daniel - člen výboru - hclocenice@gmail.cz - +420 736 679 556

Kontrolní výbor
Šulista Miroslav - předseda - mirek.sulista@seznam.cz - +420 731 256 666
Khuebach Radek - zástupce - kejbl84@seznam.cz - +420 607 170 674
Prokeš Jaroslav - zástupce - prokes@kiii.cz - +420 777 757 436

Generální partner

Partneři

Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img